แจ้งให้ทราบ

* สำหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนใช้งานใหม่ เมื่อลงทะเบียนได้แล้ว รอเจ้าหน้าที่การเงินอนุมัติการใช้งานค่ะ
** สำหรับผู้ใช้งานที่มีปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินของแต่ละหน่วยงานค่ะ

ระบบใบจ่ายเงินเดือน ePaySlipลงทะเบียนใช้งาน || ลืมรหัสผ่าน