HDC-SUPPORT

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

แสดงรายชื่อผู้ป่วย ระบบ แจ้งรายชื่อผู้ป่วยเป็น DMHT ผิดพลาด
แสดงรายชื่อผู้ป่วย ระบบ ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยเป็น DMHT ผิดพลาด
  อำเภอ
  แจ้ง Case
  Case ที่ต้องยื่นยัน
  ยื่นยันแล้ว
  ลบแล้ว

  -อ.เมืองสุพรรณบุรี
  2636
  3339
  2848
  2348
  -อ.เดิมบางนางบวช
  2107
  1924
  1433
  1235
  -อ.ด่านช้าง
  276
  419
  313
  193
  -อ.บางปลาม้า
  32
  148
  111
  45
  -อ.ศรีประจันต์
  311
  345
  257
  188
  -อ.ดอนเจดีย์
  265
  245
  206
  108
  -อ.สองพี่น้อง
  2434
  3524
  3401
  3108
  -อ.สามชุก
  130
  113
  80
  73
  -อ.อู่ทอง
  175
  173
  19
  5
  -อ.หนองหญ้าไซ
  0
  22
  4
  1

ขั้นการลบรายการผู้ป่วยเบาหวานความดัน ที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรค


STEP 1
 • เจ้าหน้าที่แจ้งรายชื่อผู้ป่วยที่ดูแลรับผิดชอบ ที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรค เข้าสู่ระบบ HDCSupport
 • ค้นหารายชื่อผู้ป่วยจากระบบ HDCSupport
 • จากเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • คลิกเลือก
  แจ้งลบ HT
  หรือ
  แจ้งลบ DM
 • กรณีแจ้งผิด สามารถลบรายการแจ้งออกได้
 • จากนั้นรอ...การดำเนินการลบจากหน่วยบริการที่ให้บริการผู้ป่วย
STEP 2
 • หน่วยบริการที่ให้การรักษาหรือลงทะเบียนโรคเรื้อรัง ตรวจสอบการเป็นโรคในโปรแกรม Hosxp
 • ตามรายชื่อที่แจ้งมาในระบบ HDCSupport
 • เมื่อตรวจสอบแล้ว
  ***กรณีไม่เป็นโรค ตามที่แจ้งมา ให้แก้ไขหรือลบข้อมูลการวินิจฉัย/การขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง ใน Hosxp ให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกลบรายการใน
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ทุกรายการจาก HDC จังหวัด
 • ***กรณีเป็นโรค ให้ รพ./รพ.สต. ยื่นยันการป่วย
 • เมื่อยื่นยันการตรวจสอบข้อมูลแล้วระบบจะแจ้งผลกลับไปยังผู้แจ้ง
STEP 3
 • ระบบ HDCSupport ลบข้อมูลจาก HDC ตามที่ รพ./รพ.สต. ยื่นยันข้อมูล
 • ระบบแจ้งผลการลบข้อมูลจาก HDC
แสดง 1 ถึง 184 จาก 184 ผลลัพธ์

รายชื่อที่มีการแจ้งมาเพื่อให้ลบหรือตรวจสอบข้อมูล DMHT ผิดพลาด

#หน่วยบริการจำนวนเจ้าหน้าที่จำนวนที่แจ้ง CASECASE ที่ต้องยืนยันCASE ยืนยันแล้วลบข้อมูลแล้ว
108186 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ004400
208194 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกรุ003900
308198 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางนอน006700
408199 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม002700
508206 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแห้ง00900
608223 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองครักษ์00000
708225 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้ใหญ่00000
808228 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น00000
908278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะนาว00454342
1008282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสันชัย ตำบลวังลึก00000
1108283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังลึก00100
1208288 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (บ้านดอนไร่) ต.หนองสะเดา00100
1308290 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกระบัง ตำบลกระเสียว00000
1408291 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเสียว00000
1508293 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสม00000
1608294 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระยายโสม00000
1708296 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน00100
1808311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพังลาน00000
1908314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองราชวัตร00000
2008317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแจงงาม00000
2111962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือเต้น ตำบลหนองขาม00000
2208152 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับตีเหล็ก101764
2308153 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าระหัด104500
2408154 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง ตำบลไผ่ขวาง114744434
2508155 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวาง101811
2608156 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนขุนราม ตำบลโคกโคเฒ่า102455
2708157 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโคเฒ่า10131210
2808158 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตาล10732422
2908159 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะสังข์101500
3008161 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่ยา (ใหม่) ตำบลดอนกำยาน10800
3108162 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำยาน10743
3208163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโพธิ์ทอง105100
3308164 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์102244
3408165 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ตะวันออก ตำบลบ้านโพธิ์104500
3508166 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว123855
3608168 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน10332212
3708169 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวอุด ตำบลตลิ่งชัน10320
3808170 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง10444
3908171 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาขาว10100
4008172 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตีนเป็ด ตำบลศาลาขาว116402115
4108173 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนแตง122800
4208174 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ลูกนก ตำบลสวนแตง10700
4308175 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังฆจายเถร10765
4408176 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย104661
4508177 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พระยา1029159
4608178 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม (ใหม่) ตำบลสนามคลี10181513
4708181 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดิมบาง101900
4808182 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมหว้า ตำบลเดิมบาง10854
4908183 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางบวช101916948
5008184 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม ตำบลเขาดิน101200
5108187 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูเมือง ตำบลทุ่งคลี10272010
5208188 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคลี102500
5308190 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริ้วกรูด ตำบลโคกช้าง101300
5408192 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขา1224148
5508193 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา101200
5608195 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด ตำบลบ่อกรุ101000
5708196 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังศรีราช10400
5808197 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสะแก1035299
5908200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุโลก ตำบลหนองมะค่าโมง101132
6008201 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่าโมง11550
6108203 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้าง10300
6208204 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งค่าง ตำบลด่านช้าง10100
6308205 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขมิ้น102100
6408207 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะกอก ตำบลองค์พระ16500
6508208 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ111700
6608210 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงรัง ตำบลวังคัน122622
6708212 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมกระเสียว10200
6808213 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุหวาย ตำบลนิคมกระเสียว10300
6908214 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย ตำบลวังยาว10300
7008215 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาว12218109
7108216 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลาม้า10000
7208217 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะค่า10100
7308219 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์บูรณะ ตำบลกฤษณา10000
7408220 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาลี10100
7508221 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาธงทอง ตำบลสาลี117171615
7608222 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่กองดิน10000
7708224 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามัคคีธรรม ตำบลองครักษ์10000
7808227 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามล้ม15555
7908231 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดดาว10700
8008232 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงเจริญผล ตำบลศรีประจันต์117600
8108234 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมดแดง10821
8208235 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงาม120242220
8308236 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งขโมย ตำบลบางงาม110400
8408239 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางหางม้า ตำบลปลายนา1161300
8508241 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า17555
8608242 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองชะโด ตำบลวังหว้า12422
8708243 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำซับ10200
8808245 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดปลาเค้า ตำบลวังยาง119511
8908250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่รถ13700
9008251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระกระโจม1015149
9108252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง ตำบลสระกระโจม1010107
9208253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทราย ตำบลทะเลบก10777
9308254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลบก11600
9408258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเกล็ด ตำบลบางตะเคียน1197161613
9508260 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะเคียน139383527
9608263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพธิ์183898683
9708265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกระเบื้อง ตำบลบางพลับ114141414
9808268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง132291615
9908275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ153505045
10008279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าประชาสรรค์ 10000
10108280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว10100
10208281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางขวาก ต.ย่านยาว10200
10308284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักนาก10100
10408285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสังข์ทอง ต.หนองผักนาก10000
10508286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระ10220
10608287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวรัง ตำบลบ้านสระ10000
10708289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา10000
10808292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ทอง (บ้านโคก) 1231700
10908295 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพอง ตำบลจรเข้สามพัน10000
11008298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุ้งทะลาย10000
11108299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะเกลือ10300
11208300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่ง11412122
11308301 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอ่ง123441
11408303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพรานอินทร์ ตำบลดอนคา10100
11508305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลับพลาไชย10000
11608306 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาทอก ต.พลับพลาไชย10000
11708307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจร้าใหม่ ตำบลบ้านโข้ง10000
11808308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโข้ง10000
11908312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชะโด ตำบลกระจัน1191100
12008313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระจัน ตำบลกระจัน13200
12108315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพธิ์10000
12208316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามัคคีธรรม ตำบลหนองโพธิ์10000
12308318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน ตำบลแจงงาม10000
12408319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม10100
12508320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง ตำบลทัพหลวง10000
12611295 โรงพยาบาลอู่ทอง1111410
12715235 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทู้ หนองบ่อ125242119
12808151 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรั้วใหญ่231332016
12908167 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือ ตำบลสระแก้ว2010109
13008179 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามคลี20353415
13108185 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน2027142
13208189 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกช้าง201800
13308191 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา201800
13408202 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านช้าง20000
13508209 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับผึ้งน้อย ตำบลวังคัน201500
13608211 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับกระดาษ ตำบลนิคมกระเสียว249413834
13708218 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา20000
13808226 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลม20000
13908229 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนขาด ตำบลวัดโบสถ์20100
14008230 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์21300
14108238 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนปรู27232117
14208240 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายนา24611
14308244 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง2161677
14408246 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระดวง ตำบลดอนเจดีย์20201911
14508247 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย2218164
14608248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย21233276
14708249 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพิกุล ตำบลไร่รถ26373428
14808259 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางสะแก ตำบลบางตะเคียน2197168165121
14908261 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม2157166160160
15008262 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไชย ตำบลหัวโพธิ์25814128
15108264 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ237383432
15208269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นตาล271154
15308272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคอก2379297290272
15408273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเฝ้า ตำบลทุ่งคอก275777372
15508274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลองตอง ตำบลทุ่งคอก2236304283272
15608276 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 20211813
15708297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน20000
15808304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเหนือ ตำบลพลับพลาไชย20000
15908309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์20500
16008310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองข้าวงาย ต.สระพังลาน292222
16108321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งบ่อแร่ ตำบลทัพหลวง20100
16211463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่20000
16308160 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิหารแดง301183
16408180 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลเขาพระ3017149
16508233 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง30262420
16608237 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์นฤมิตร ตำบลดอนปรู3272900
16708255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน368116114102
16808256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาเถร399676259
16908257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร3171128126121
17008267 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง314151414
17108271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสำราญ382404036
17208277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง ต.บ่อสุพรรณ391800
17308302 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา30100
17411291 โรงพยาบาลบางปลาม้า391139025
17511294 โรงพยาบาลสามชุก31301057873
17611296 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ302041
17708266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระปรางค์462726660
17808270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขื่อชนก ตำบลศรีสำราญ455474545
17910678 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช42571258425802158
18011289 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช42105128712681145
18111290 โรงพยาบาลด่านช้าง4175259255146
18211293 โรงพยาบาลดอนเจดีย์4241927936
18311292 โรงพยาบาลศรีประจันต์5166174172114
18410733 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่176285162016131459